BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Ön Lisans ve Lisans Eğitim Programları Öğrenci Memnuniyet Anketi
 

Sevgili Öğrenciler,

Bu anketin amacı, Bursa Uludağ Üniversitesi önlisans/lisans öğrencilerinin memnuniyet düzeylerini belirlemektir. Bireysel yanıtlarınız tamamen gizli kalacak ve elde edilen veriler toplu olarak değerlendirilecektir. Anket sonuçları sadece, önlisans/lisans öğrenim politikalarının, üniversite yönetiminin sunduğu hizmetlerin geliştirilmesinde kullanılacaktır. Ayrıca, anketten elde edilecek sonuçlar raporlanarak sizlerle paylaşılacaktır. Lütfen sizin için en uygun olan seçeneği işaretleyiniz. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz

 

 
Anket Ölçekleri:
( 1 ) Kesinlikle Katılmıyorum
( 2 ) Katılmıyorum
( 3 ) Kararsızım
( 4 ) Katılıyorum
( 5 ) Kesinlikle Katılıyorum
( * ) Fikrim yok
Uludağ Üniversitesi BİDB 2012
Uludağ Üniversitesi Anket Sayfası