BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Eğitim Programları Öğrenci Memnuniyeti Anketi

Sevgili Öğrenciler,

Bu anketin amacı, Bursa Uludağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Programlarında Okuyan öğrencilerinin memnuniyet düzeylerini belirlemektir. Bireysel yanıtlarınız tamamen gizli kalacak ve elde edilen veriler toplu olarak değerlendirilecektir. Anket sonuçları sadece, lisansüstü öğrenim politikalarının, üniversite yönetiminin sunduğu hizmetlerin geliştirilmesinde kullanılacaktır. Ayrıca, anketten elde edilecek sonuçlar raporlanarak sizlerle paylaşılacaktır. Lütfen sizin için en uygun olan seçeneği işaretleyiniz. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz

Anket Ölçekleri:
( 1 ) Kesinlikle Katılmıyorum
( 2 ) Katılmıyorum
( 3 ) Kararsızım
( 4 ) Katılıyorum
( 5 ) Kesinlikle Katılıyorum
( * ) Fikrim yok

 

Uludağ Üniversitesi BİDB 2012
Uludağ Üniversitesi Anket Sayfası